Wat doet Child Support Indonesia?

Wat doet Child Support Indonesia?

Stichting Child Support Indonesia is een non-profit organisatie waarvan de oprichters al ruim 30 jaar actief zijn in Indonesië, en dan voornamelijk op het eiland Batam, voor de kust van Singapore.

Hun kernactiviteit bestaat uit financiële sponsoring van schoolkinderen.

Dankzij de bijdragen van honderden sponsor-ouders, scholen en bedrijven hebben ze in de afgelopen jaren ruim 5000 kinderen een schoolopleiding kunnen laten volgen. Deze kinderen hebben daardoor uitzicht op een mooiere toekomst.

Naast financiële sponsoring van schoolkinderen ondersteunt de stichting tal van projecten in Indonesië. Zo hebben ze de afgelopen jaren bibliotheken, een leertuin en community centers geopend. De stichting ondersteunt ook jongeren in de gevangenis zodat die ook een perspectief hebben op een goede toekomst.

Daarnaast ondersteunen ze ook diverse medische projecten waaronder een groot dialyseproject, en zorgen ze voor hulp in het geval van natuurrampen.

Kortom, stichting Child Support Indonesia zet zich elke dag keihard in voor de kinderen op Batam en daarbuiten. Wij, van Sarong Batik, dragen ons steentje bij, door elke euro winst door te sturen naar de stichting, zodat zij hun goede werk kunnen blijven voortzetten. 

Meer informatie over de stichting kun je vinden op www.childsupportindonesia.nl/

Terug naar blog